wat anderen zeggen

familie F. uit Lommel:

“Ik heb de dienst nog eens herbeleefd, online.
Het waren emotionele momenten, maar hoe schoon!
Zo bijzonder om jouw liederen opnieuw te horen en daarbij jouw
uitdrukking te zien.
Hoe schoon, hoe krachtig stond je daar.
Hoe mooi bracht je ons lied, je lichaamstaal, je uitdrukking,
je stem…
Heel bijzonder.
Wat heb je jezelf toch ingezet Reine om er een mooie viering van te maken!
Je beantwoordde helemaal aan onze verwachtingen.
Je geeft zoveel meer dan alleen ‘een lied zingen’.
Het maakt mij blij dat veel mensen jou gezien
en gehoord hebben.
Dankjewel, dankjewel!
Ook onze kinderen zijn je zeer dankbaar.”

Getuigenis van Rinie Hamers:

“Als ik terug kijk op de afscheidsviering van Piet voel ik grote
dankbaarheid.
De omhulling van mijn gezin, familie en vrienden is heel
belangrijk geweest en is dat nog.
De geheel eigen bijdrage van de kleinkinderen raakte ons diep.
Jouw invulling, je mooie zang, het zingend benoemen van de
doopnamen van Piet, heeft velen met mij ontroerd.
En het zingend begeleiden naar het graf gaf al een loslaten aan
in Liefde en Vrede.
Muziek geeft Licht en Troost, dat heb ik steeds weer mogen
ervaren.
Een 92 jarige vriendin zei mij dat zij nog nooit zo’n mooie en
liefdevolle buitenkerkelijke viering had meegemaakt.”

Beleving van Chris Brenard:

“Mijn zestigste verjaardag wilde ik graag vieren met mijn
kinderen en kleinkinderen. Ook mijn jongste dochter,die enkele
jaren geleden overleden is, wilde ik er graag op één of andere
manier bij hebben.
Het verdriet om mijn dochters overlijden hebben wij van tevoren
van dichtbij bekeken en erkend via een persoonlijk ritueeltje in
de natuur.
Dankzij Reinhilde is dat een heel mooi moment geworden,
vooral voor mijzelf.Ik voelde mij vereerd dat ik de mama mocht
en mag zijn van mijn dochter.
Bijgevolg had het verjaardagsritueel, dat op een later moment
plaatsvond,een licht en spontaan karakter, waar àlle kinderen
en kleinkinderen zich goed bij voelden. En ikzelf nog het meest!”