werking

met de ogen en oren van het kind, de vrouw, de moeder in mij
met het hoofd, de handen en het hart van de vroedvrouw, de palliatief
verpleegkundige, de bemiddelaar, de begeleider in mij
met de creativiteit van de zanger en de zingever in mij
weet ik de juiste toon te vatten, die nodig is
om een eervolle, troostrijke en onvergetelijke ceremonie
te creëeren en voor te gaan.

“voeten in d’aarde
stilte koesterend
natuur als bezieler
schoonheid uitnodigend
creatief betekenis gevend
verbinding makend
klaarheid brengend
ruimte latend
luisterend aanwezig”