biografie

Rituelen fascineren mij.

Wat maakt dat mensen samenkomen op momenten
van geboorte, huwelijk en overlijden?
Waarom willen zij dan betekenis geven en hun gevoel beleven?
Waarom brandt mijn vuur op die momenten?
Ik kan het niet exact benoemen, maar het zijn die momenten
waar de essentie van het leven ervaren wordt…
waar vreugde en verdriet gedeeld worden…
waar woorden en muziek de dragers zijn van het onnoembare,
momenten als ankers doorheen de tijd,
even opgetild van het alledaagse.
Daar wil ik deel van zijn als spreker en als zanger.
Vanuit die motivatie is stem-werk geboren:

Ik spreek en zing op elke overgang
die jij wil markeren.

Als jong kind praatte ik met de bomen.
Zij waren en zijn mijn vrienden.
Ik huppelde ook regelmatig naar de kerk voor mijn stilte-moment.
Een aanvoelen van verbinding tussen hemel en aarde, was reeds
jong aanwezig en al lezend fascineerde een uitspraak
van Felix Timmermans mij enorm:

De kern van alle dingen is stil en eindeloos.
Ons lied is kort en broos.

Doorheen mijn leven ontstond een diepe belangstelling
voor leven en dood, voor gedragingen van mensen, voor religie,
voor schoonheid en harmonie voorbij de gedragingen
en dat is nog steeds zo.
Opgroeiend in een gezin waar zwijgen de taal was,
leerde het leven mij later- via ontmoetingen – dat luisteren
en elkaar ruimte geven bevrijdend kunnen zijn.
Dat uitdrukking geven aan je gevoel
en je nood een menselijk gegeven is.
Dat oprecht stil worden een heilzaam teken van leven is…..
Om hiertoe te komen was een gezonde nieuwsgierigheid
en gedrevenheid nodig en een klimaat
waar ruimte is voor ontwikkeling:
mijn eigen gezin met man en 4 kinderen
en mensen die mij wezenlijk iets bijbrachten.

Ik verdiepte mij regelmatig via opleidingen:

 • A1 vroedvrouw – PHIV Hasselt 1983
 • 1ste prijs zang en lyrische kunst – KCB 1992-1993
 • Opleidingen rond palliatief werk
 • Opleiding rituelen bij afscheid – Het Moment 2011
 • Familiaal bemiddelaar – Mediv 2019
 • Palliatieve verpleging – Zorg en Co 2021

Op dit moment in mijn leven kan ik zeggen
dat alles wat ik tot nu toe gedaan heb, samenvloeit:
alle kwaliteiten bundelen zich om als zanger en als spreker
uitdrukking te geven aan het gebeuren waarin mensen mij
in vertrouwen betrekken.
Het is voor mij een vreugde en een voorrecht om dit te doen.

Ik werk voor:

 • Particulieren met behoefte aan eigenheid, kunstzinnigheid en vakmanschap
 • Crematoria
 • Natuurbegraafplaatsen
 • Cliënten in de thuiszorg
 • Mensen die op een bewuste manier uitdrukking willen geven aan een gebeuren op de grens van leven en dood.
 • Mensen die een overgangsmoment in hun leven willen markeren.

Ik ben aangesloten bij de landelijke beroepsvereniging van ritueelbegeleiders.
www.lbvr.nl